Парафія Пресвятої Діви Маріі Неустанної Допомоги, Бровари

Парафия Божьей Матери Ченстоховской. Мариуполь.

МОЛИТОВНИК


Litania Loretańska do Matki Bożej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, -             zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo, -
módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,
Matko Kapłanów,
Matko Paulińskiego Zakonu,
Matko Nieustajacej Pomocy,
Matko łaski Bożej, 

Matko nieskalana, 

Matko dziewicza,
Matko Niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,
Matko sierot,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie Duchowe,
Naczynie Poważne,
Naczynie osobliwego Nabozenstwa,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,
Wybawienie dusz czyśćcowych,
Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
      Królowo z Jasnej Góry,
Krolowo Pustelnikow,
Królowo Zakonu Serafickiego,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Korony Polski,
Krolowo Ziemi Maryi,
Krolowo narodu naszego,
Krolowo calego świata,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
   - zmiłuj się nad nami.


W ciągu roku:K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie Adwentu:


K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W.: I poczęła z Ducha Świętego.


Módlmy się.

Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.


W okresie Narodzenia Pańskiego:K.: Po narodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś.

W.: Bogurodzico, przyczyń się za nami.


Módlmy się.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, + spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, + przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.


W okresie wielkanocnym:K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.


Módlmy się.

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, + spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, + osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.


W październiku:K.: Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się.

Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, + spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, + według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.


ANTYFONA

Pod Twoją obronę * uciekamy się, * Święta Boża Rodzicielko! * Naszymi prośbami * racz nie gardzić * w potrzebach naszych, * ale od wszelakich złych przygód * racz nas zawsze wybawiać, * Panno chwalebna * i błogosławiona.
O Pani * (o Pani, * o Pani) nasza, * Odowniczko nasza, * Pośredniczko nasza, * Pocieszycielko nasza.
Z Synem * Swoim * nas pojednaj, * Synowi * Swojemu * nas polecaj, * Swojemu * Najmilszemu Synowi * nas oddawaj.
O Pani * (o Pani, * o Pani) nasza, * Odowniczko nasza, * Pośredniczko nasza, * Pocieszycielko nasza.

Modlitwa papieża Leona XIII
do Świętego Józefa

K.: Módl się za nami, Święty Jozefie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Do Ciebie, święty Józefie, * uciekamy się w naszej niedoli. * Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy * z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. * Przez miłość, * która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą * i przez ojcowską Twą troskliwość, * którą otaczałeś Dziecię Jezus, * pokornie błagamy: * wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, * które Jezus Chrystus * nabył Krwią swoją * i swoim potężnym wstawiennictwem * dopomóż nam w naszych potrzebach. 
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, * czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. * Oddal od nas, ukochany Ojcze, *  wszelką zarazę błędów * i zepsucia. * Potężny nasz Wybawco, * przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą * w tej walce z mocami ciemności. * A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, * które groziło Jego życiu, * tak teraz broń świętego Kościoła Bożego * od wrogich zasadzek * i od wszelkich przeciwności. 
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, * abyśmy za Twoim przykładem * i Twoją pomocą wsparci * mogli żyć świątobliwie, * umrzeć pobożnie * i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
W.: Amen.


MODLITWA ŚW. BERNARDA 


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, * że nigdy nie słyszano, * abyś opuściła tego, * kto się do Ciebie ucieka, * Twej pomocy wzywa, * Ciebie o przyczynę prosi. * Tą ufnością ożywiony, * do Ciebie, o Panno nad pannami * i Matko, * biegnę, * do Ciebie przychodzę, * przed tobą jako grzesznik płaczący staję. * O Matko Słowa, * racz nie gardzić słowami moimi, * ale usłysz je łaskawie * i wysłuchaj.
W.: Amen.ЛОРЕТАНСЬКА ЛІТАНІЯ
ДО ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ

Киріє, елейсон. -     Христе, елейсон. Киріє, елейсон.
Христе, почуй нас. -         Христе, вислухай нас.
Отче Небесний, Боже, -   помилуй нас.
Сину, Відкупителю світу, Боже,
Духу Святий, Боже,
Свята Трійце, Єдиний Боже,


Свята Маріє, -      
            молись за нас.
Свята Богородице Діво,
Свята Діво над дівами,
Мати Христова,
Мати Церкви,
Мати Священиків,
Мати Паулинського Ордену,
Мати Неустанної Допомоги,
Мати Божої благодаті,
Мати Непорочна,
Мати Пречиста,
Мати Невинна,
Мати Незаймана,
Мати Наймиліша,
Мати Предивна,
Мати Доброї Поради,
Мати сиріт,
Мати Творця,
Мати Спасителя,
Діво розсудлива,
Діво шанована,
Діво прославлена,
Діво могутня,
Діво ласкава,
Діво вірна,
Дзеркало праведності,
Престоле мудрості,
Причино нашої радості,
Посудино Духовна,
Посудино Поважна,
Посудино особливого Богослужіння,
Храме Святого Духа,
Храме славний,
Храме глибокої побожності,
Трояндо духовна,
Вежо Давида,
Вежо зі слонової кості,
Доме золотий,
Ковчегу Завіту,
Брамо Hебесна,
Зоре світанкова,
Зцілення хворих,
Притулку грішників,
Утіхо скорботних,
Допомого вірних,
Спасіння душ чистилищних,
Царице Ангелів,
Царице Патріархів,
Царице Пророків,
Царице Апостолів,
Царице Мучеників,
Царице Сповідників,
Царице з Ясної Гори,
Царице Пустельників,
Царице Серафимського Ордену,
Царице Дів,
Царице Всіх Святих,
Царице без гріха первородного зачата,
Царице на Небо взята,
Царице святого Розарію,
Царице родин,
Царице миру,
Царице Корони Польщі,
Царице Землі Марії,
Царице нашого народу,
Царице Вселенної,
Агнче Божий, * що береш гріхи світу, 
- Господи, прости нас.
Агнче Божий, * що береш гріхи світу, 
- Господи, вислухай нас.
Агнче Божий, * що береш гріхи світу, 
- Господи, помилуй нас.

С.: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
В.: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося.
Просимо Тебе, Господи  Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров’ям душі та тіла † і за заступництвом Пріснодіви Марії * звільни нас від усякого зла та даруй  вічну радість. Через Христа Господа нашого.
В.: Амінь.

АНТИФОН  “ПІД ТВОЮ МИЛІСТЬ”

Під Твою милість * прибігаємо, * Свята Богородице Діво. * Молитвами нашими * в скорботах наших * не погорди, * але від усяких бід * захисти завжди нас, * Єдиночиста * і Благословенна.
О, Володарко * (О, Володарко, * О, Володарко) наша, * Заступнице наша, * Посереднице наша, * Утішителько наша!
З Сином * своїм * примири нас, * Синові * своєму * доручи нас, * своєму * Наймилішому Синові * віддай нас.
О, Володарко * (О, Володарко, * О, Володарко) наша, * Заступнице наша, * Посереднице наша, * Утішителько наша!

МОЛИТВИ ДО СВЯТОГО ЙОСИПА

С.: Молись за нас, Святий Йосипе.
В.: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Приходимо до тебе, Святий Йосипе, * у нашій недолі. * Звертаючись за допомогою до твоєї Пресвятої Обручниці, * з вірою благаємо й про твою поміч.
Заради любові, * яка єднала тебе з Непорочною Дівою Марією, * і заради твоєї батьківської турботи, * якою ти оточував Дитину - Ісуса, * смиренно благаємо: * милостиво поглянь на людство, * яке Ісус спас власною Кров'ю, * і своїм могутнім заступництвом * допоможи нам в потребах наших.
Опікуне Божої Сім'ї! * Піклуйся про вибраний народ Ісуса Христа. * Віддали від нас, любий отче, * всяку хворобу, * блуд * і зіпсуття.
Наш могутній заступнику! * У боротьбі з силами темряви * прийди до нас з небесною допомогою, * і, як колись * Ти врятував Маленького Ісуса від Ірода, * так і тепер * охороняй святу Церкву Божу * від ворожих підступів * та всякого зла.
Невтомно оточуй кожного з нас піклуванням, * щоб ми за твоїм прикладом * і з твоєю допомогою * досягли вічного блаженства на небі.
В.: Амінь.

МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Згадай, о Пресвята Діво Маріє, * що ніхто ніколи не чув, * щоб Ти залишила того, * хто звертається до Тебе, * кличе Тебе на допомогу, * про заступництво Тебе просить. * Отож і я * з довірою приходжу до Тебе, * Діво над дівами * і Мати; * звертаюся до Тебе * як  плачучий грішник; * перед Тобою стаю. * О, Матір Слова! * Милостиво прошу: * не погордуй моїми словами, * а почуй їх * і ласкаво вислухай.
В.: Амінь.
Літанія до Пресвятого Серця ІсусаКиріє елейсон! або    Господи, помилуй!
Христе елейсон!                  Христе, помилуй!
Киріє елейсон!           Господи, помилуй!
Христе, почуй нас!
Христе, вислухай нас! Христе, вислухай нас!
Отче Небесний, Боже,                 помилуй нас! помилуй нас!
Сину, Відкупителю світу, Боже, помилуй нас! помилуй нас!
Духу Святий, Боже, помилуй нас! помилуй нас!
Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас! помилуй нас!
Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця,                                              помилуй нас!
Серце Ісуса, в лоні Матері Діви Святим Духом утворене,
Серце Ісуса, зі Словом Божим суттєво з’єднане,
Серце Ісуса, безмежної величі,
Серце Ісуса, Святине Божа,
Серце Ісуса, Храме Всевишнього,
Серце Ісуса, Доме Божий і Брамо Неба,
Серце Ісуса, палаюче Вогнище любові,
Серце Ісуса, справедливості й любові Скарбнице,
Серце Ісуса, доброти і любові повне,
Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна Глибінь,
Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше,
Серце Ісуса, Царю та Єднання всіх сердець,
Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання,
Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота Божества,
Серце Ісуса, яке Отець Собі дуже вподобав,
Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали,
Серце Ісуса, одвічне прагнення світу,
Серце Ісуса, терпеливе й багате милосердям,
Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають,
Серце Ісуса, Джерело життя і святості,
Серце Ісуса, Покуто за гріхи наші,
Серце Ісуса, зневагою переповнене,
Серце Ісуса, за провини наші скрушене,
Серце Ісуса, аж до смерті слухняне,
Серце Ісуса, списом пробите,
Серце Ісуса, Джерело всякої втіхи,
Серце Ісуса, Життя і Воскресіння наше,
Серце Ісуса, Мир і Поєднання наше,
Серце Ісуса, кривава Жертво за грішників,
Серце Ісуса, Спасіння тих, хто на Тебе уповає,
Серце Ісуса, Надіє тих, хто в Тобі вмирає,
Серце Ісуса, Насолодо всіх Святих,

Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас!
Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас!
Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас!

С.:  Ісусе, тихий і сумирний Серцем.
В.: Зроби наші серця подібними до Твого.

Молімося: Всемогутній, вічний Боже! Поглянь на Серце Твого Наймилішого Сина й на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім’я Твого Сина, Ісуса Христа, який з Тобою і Святим Духом живе і царює на віки вічні. Амінь.


АНТИФОН  “ДО СЕРЦЯ ТВОГО”

До Серця Твого * прибігаємо, Ісусе – Божий Спасителю. На гріхи наші * не зважай, о Господи Святий, * але від усяких злих вчинків * захисти завжди нас, * Боже Ласкавий і Наймилосердніший.
О, Ісусе (О, Ісусе, О, Ісусе) Добрий, * Спасителю солодкий, * Посереднику Божий, * єдине прибіжище наше!
В Серці * Твоїм * обмий нас, * до Серця *Твого * нас пригорни, * в Твоєму * наймилішому Серці * нас збережи.
О, Ісусе (О, Ісусе, О, Ісусе) Добрий, * Спасителю солодкий, * Посереднику Божий, * єдине прибіжище наше!Акт присвячення людського роду
Пресвятому Серцю Господа Ісуса

С.:         О Ісусе наймиліший, Відкупителю людського роду, поглянь на нас, що покірно припадаємо перед Твоїм обличчям.
В.:                  Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати.
С.:         Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому Серцю, щоб ще міцніше з’єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають, багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. Змилуйся над ними всіма, о Ісусе Всемилостивий, і приверни всіх до Свого Пресвятого Серця. Господи! Будь Царем для нас усіх: не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для тих марнотратних синів, які від Тебе відійшли.
В.:                  Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися до дому Отця і не загинули від злиднів і голоду.
С.:         Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз’єднала ворожнеча; приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня й один Пастир. Дай, Господи, Своїй Церкві повну свободу. Дай всім народам лад і спокій. Вчини, щоб по всій землі, від краю до краю, лунав один голос:
В.:                  Слава Божественному Серцю, через яке прийшло нам спасіння, Йому честь і слава навіки. Амінь.


Молитва Павла VI про покликання
до священицького і чернечого життя 

О Ісусе, Божественний Пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягни до себе палкі й шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами. Вчини, щоб поділяли вони Твоє прагнення загального відкуплення, для блага якого Ти неустанно складаєш на вівтарі свою Жертву. Ти, Господи, Котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед ними обрії, аби побачили весь світ, у якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові; вчини, щоб, відповідаючи на Твоє покликання, вони продовжували тут, на землі, Твою місію, будували Церкву – Твоє Містичне Тіло – і були сіллю землі та світлом світу.
Пошир, о Господи, Твоє милостиве покликання також на численні жіночі серця і влий в них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння Церкві та людям, які потребують допомоги й любові. Амінь.

МОЛИТВИ ПІД ЧАС БОРОТЬБИ З СИЛАМИ ТЕМРЯВИ

Господи! Ти – Бог Всемогутній, Ти – мій Отець Небесний! Прошу Тебе через заступництво й допомогу святих Твоїх Архангелів Михаїла, Гавриїла й Рафаїла про те, щоб я та мої брати й сестри були захищені від злого духа, який хоче зробити нас своїми рабами.
Всі Святі, прийдіть на допомогу!
Від неспокою, смутку, нав’язливих думок –
            Господи, просимо Тебе, захисти нас.
Від ненависті, ревності, нечистоти –
            Господи, просимо Тебе, захисти нас.
Від думок про помсту, про смерть;

від заздрості –
            Господи, просимо Тебе, захисти нас.
Від будь-якої думки про самогубство та аборт –
            Господи, просимо Тебе, захисти нас.
Від життя в розпусті тіла –
            Господи, просимо Тебе, захисти нас.
Від розриву подружжя і всякої лихої дружби –
            Господи, просимо Тебе, захисти нас.
Від усіляких форм чаклунства, напастей злого духа, прокляття, диявольської одержимості, хвороб психічних, фізичних, моральних і духовних, які виникають через дію злого духа –

            Господи, просимо Тебе, захисти нас.
Господи, Ти сказав: «Мир залишаю вам, мир Мій даю вам». Через заступництво Пречистої Діви Марії звільни нас від усього злого й дозволь нам наповнитись Твоїм Святим Духом та Його любов’ю, радістю і миром. Через Христа, Господа нашого. Амінь.


МОЛИТВА ДО СВЯТОЇ КЛАРИ З АССІЗІ
Свята Кларо – улюблена сестро Менших Братів, взірець молитви, просимо Тебе, допомагай нам наново відкрити вартість молитви та молитовного життя. Нехай вдивляючись у твій приклад і заохочені твоїм закликом, відчуємо потребу і знайдемо час на роздуми над Особою і життям Ісуса Христа, щоб ще краще відкриватися на наших ближніх. Допомагай нам знаходити час на хвилини самотності, внутрішньої тиші, щоб задуматися над собою, світом, величністю та добротою Господа.
Свята Кларо – твій зв’язок з Богом на молитві підтримував св. Франциска і його перших братів, в їх апостольській праці. Підтримуй і нас сьогодні своїми молитвами – і заступництвом у Христа Ісуса, Господа нашого. І дозволь нам щораз глибше приймати і розуміти, що джерелом плідної апостольської діяльності у Церкві і для Церкви є наша ревність і бажання– підтримувані особистою молитвою, а також молитвою багатьох братів і сестер. Нехай за Франциска і твоїм заохоченням Кларо, прагнемо мати Господнього Духа, разом з Його освячуючою дією і молитися до Нього чистим серцем. Амінь.

ЛІТАНІЯ ДО СВЯТОГО АНТОНІЯ З ПАДУЇ

Господи, помилуй!
Христе, помилуй!
Господи, помилуй!
Христе почуй нас!
Христе вислухай нас!
Отче Небесний, Боже, помилуй нас!
Сину Відкупителю Світу, Боже, помилуй нас!
Духу Святий, Боже, помилуй нас!
Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас!
Святий Антонію з Падуї, молись за нас!
Святий Антонію, друже сердечний, дитино Ісуса,
Святий Антонію, слуго Пречистої Матері,
Святий Антонію, вірний послідовнику св.Франциска,
Святий Антонію, муже святої молитви,
Святий Антонію, перлино бідності,
Святий Антонію, лілеє чистоти,
Святий Антонію, зразок послуху,
Святий Антонію, прихильнику укритого життя,
Святий Антонію, священику за Божим Серцем,
Святий Антонію, апостоле людських душ,
Святий Антонію, учителю правди,
Святий Антонію, могутній проповіднику Благої Вісті,
Святий Антонію, навертаючий грішників,
Святий Антонію, ангеле миру,
Святий Антонію, відновителю добрих традицій,
Святий Антонію, покровителю пригноблених,
Святий Антонію, переможцю злого духа,
Святий Антонію, повертаючий загублені речі,
Святий Антонію, прикрасо францисканського чину,
Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом,
Агнче Божий, що береш гріхи світу, — Господи, прости нас!
Агнче Божий, що береш гріхи світу, — Господи, почуй нас!
Агнче Божий, що береш гріхи світу, — Господи, помилуй нас!
С: Молись за нас, святий Антонію,
В: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
С: Молімося.
Просимо Тебе, Господи, нехай допоможе Твоєму народу набожна та постійна молитва Твого проповідника, чесного Антонія, а його заступництво нехай вчинить нас гідними Твоєї благодаті через Христа, Господа нашого.
В: Амінь


ЛІТАНІЯ ДО СВЯТОГО ДУХА

Киріє елейсон! Христе елейсон! Киріє елейсон!
Христе, почуй нас!
Христе, вислухай нас!
Отче Небесний, Боже, помилуй нас!
Сину Відкупителю світу, Боже, помилуй нас!
Духу Святий, Боже, помилуй нас!
Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас!
Духу Святий, Третя Особо Пресвятої Трійці, помилуй нас!
Духу Святий, що від Отця і Сина ісходиш, помилуй нас!
Духу Святий, що на початку створення світу витав над водами, помилуй нас!
Духу Святий, що немов голуб зійшов на Христа, котрий хрестився в водах Йордану, помилуй нас!
Духу Святий, що зійшов на апостолів під виглядом вогняних язиків, помилуй нас!
Духу Святий, що жаром ревності сповнив серця учнів Господніх, помилуй нас!
Духу Святий, що відродив нас в воді Святого Хрещення, помилуй нас!
Духу Святий, що зміцнив нас в Таїнстві Миропомазання, помилуй нас!
Духу Святий, через котрого Бог чинить нас дітьми Своїми, помилуй нас!
Духу Святий, що вливаєш любов Божу до сердець наших, помилуй нас!
Духу Святий, що навчаєш нас справжньої побожності, помилуй нас!
Духу Святий, Джерело радості, помилуй нас!
Духу Святий, Захиснику нашого сумління, помилуй нас!
Духу Святий, Своєю благодаттю в нас присутній, помилуй нас!
Духу Святий, що даєш мудрість і розум, помилуй нас!
Духу Святий, що даєш раду і мужність, помилуй нас!
Духу Святий, що даєш знання і побожність, помилуй нас!
Духу Святий, що даєш страх Божий, помилуй нас!
Духу Святий, що даєш віру, надію й любов, помилуй нас!
Духу Святий, натхнення скрухи і жалю вибраних, помилуй нас!
Будь нам милостивий, прости нас, Духу Святий, Боже!
Будь нам милостивий, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Будь нам милостивий, спаси нас, Духу Святий, Боже! 
Від сумніву в спасенне діяння благодаті, спаси нас, Духу Святий, Боже!
Від спротиву пізнань християнської правди, спаси нас, Духу Святий, Боже!
Від безсердечності до наших ближніх, спаси нас, Духу Святий, Боже!
Від нерозкаяності в гріхах, спаси нас, Духу Святий, Боже!
Від занедбання покути, спаси нас, Духу Святий, Боже!
Від злих і нечистих вчинків та думок, спаси нас, Духу Святий, Боже!
Від наглої та несподіваної смерті, спаси нас, Духу Святий, Боже!
Від засудження навіки, спаси нас, Духу Святий, Боже!
Ми грішні Тебе просимо, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Щоб Ти Твою Святу Церкву зберігав і керував нею, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Щоб Ти нас зміцнив в святій католицькій вірі, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Щоб Ти нам постійності і мужності вділив, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Щоб Ти думки наші до прагнення Царства Небесного надихав, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Щоб Ти зробив нас гідним помешканням для Себе, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Щоб Ти нас в стражданнях наших втішав, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Щоб Ти нас в благодаті Твоїй утверджував, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Щоб Ти нас всіх до спасіння допровадив, вислухай нас, Духу Святий, Боже!
Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас!
Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас!
Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас!

С.: Серце чисте створи мені, о Боже!
В.:  І дух потужний віднови в нутрі моїм.
С.: Молімося.
Духу Святий, Котрий усі народи зібрав у єдність віри, прийди і наповни серця Твоїх слуг Твоєю благодаттю, запали в них вогонь Твоєї любові і бережи від всякого зла.
В.: Амінь.Modlitwa o beatyfikację

Ks. Władysława Bukowińskiego


Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu Słudze Ks. Władysławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą miłością, udziel i mnie tych samych darów potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nowenna do Ks. Władysława Bukowińskiego

I dzień
Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać… Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. (Mt 6,25.32-33)

Trze­ba wciąż żyć z dnia na dzień, bez żadnego planowania przysz­łości niepewnej i nie dającej się ustalić. Tak można żyć tylko z sil­ną wiarą w Opatrzność. (Listy, s. 336)

Boże, Ty prowadziłeś swojego Sługę drogą wiary przez więzienia i łagry, przez samotność i choroby, przez przeciwności i zesłanie. On tak bezgranicznie zaufał Twej Opatrzności, że nie zrażał się i nie zniechęcał, mimo niezwykle dramatycznych okoliczności życia, a nam ukazał, jak całkowicie powierzać się Tobie, gdyż tylko Ty zawsze troszczysz się o nas i czuwasz nad nami. Ty masz doskonały plan naszego życia, przez który chcesz nas zbawić. Boże, nasz Ojcze ks. Władysław chciał jedynie zbawienia zesłańców i dlatego sam stał się zesłańcem by wypełnić Twoją Wolę.

Dzięki Ci składamy za wielkie rzeczy, które zdziałałeś w życiu Sługi Bożego i przez jego posługę. Dzięki Ci składamy za wielkie rzeczy, jakie czynisz w naszym życiu przez nasze dzieła.

Prosimy Cię, naucz nas patrzeć na wszystko oczami wiary, widzieć okoliczności i wydarzenia tak, jak Ty je widzisz i rozpoznawać Ciebie w codzienności. Za przyczyną Ks. Władysława naucz nas pokładać ufność jedynie w Tobie i wysłuchaj naszej prośby ...

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


II dzień
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej! Jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać w miłości Mojej, tak, jak Ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna. (J 15, 9-11 )

Po tamtych małych ofiarach przyszedł czas na ofiary o wiele większe. I teraz jeszcze czas ów wielkich ofiar w mym życiu bynajmniej się nie skończył… Ale właśnie te ofiarki i ofiary opromieniają nasze życie. Opromieniają miłością (Listy s. 388)

Boże, serce Ks. Władysława kierowało się zawsze ku Tobie i czerpało z Twojej nieskończonej miłości. Z tego źródła płynęła moc jego heroicznej miłości i pobudzała go do największych poświęceń. Ogarnięty Twoją miłością odkrywał sens cierpienia i znosił prześladowania, aby ocalić godność tych, których postawiłeś na jego drodze i prowadzić ich ku zbawieniu.

Dzięki Ci składamy za miłość, którą obdarzyłeś Sługę Bożego i za jego miłosierną posługę. Dzięki Ci składamy za miłość, którą obdarzasz i nas. Wspieraj nasze wysiłki, abyśmy mieli serca i ręce pełne miłosiernej miłości. Oczyszczaj nas z egoizmu, a swoją miłością rozpalaj nas i wszystkich, z którymi się spotkamy. Spraw, abyśmy z miłości ku Tobie byli gotowi poświęcić swe życie dla bliźnich. Za przyczyną Ks. Władysława obdarz nas miłością wzajemną i wysłuchaj naszej modlitwy…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


III dzień
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię Moje. (J 15,16)

Poczułem się bardzo szczęśliwy i wdzięczny Opatrzności za to, że mnie tam przyprowadziła do tych tak biednych i opuszczonych, a przecież tak bardzo wierzących i miłujących braci i sióstr w Chrystusie. (…) Nie wiemy, w jaki sposób Opatrzność Boża czuwać będzie nad naszym Kościołem w tym kraju. Wiem tylko jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystusowe, a brzemię Jego jest lekkie... (Wybór wspomnień, s. 125-126)

Boże, Twój Sługa, Ks. Władysław stał się nieustraszonym Apostołem Wschodu. On pełnił swoją posługę w tak trudnych dla Kościoła czasach: w ukryciu, potajemnie, z narażeniem życia, znosząc upokorzenia i prześladowania. Jego „duszpasterstwo po domach” jest świadectwem, jak ważna jest każda rodzina, bo stanowi „domowy Kościół”, w którym przekazuje się wiarę i kształtuje powołania.

Dzięki Ci Boże za jego wierność do końca, dzięki za jego umiłowanie Kościoła i swoich wiernych, dla których pozostał na obcej ziemi aż do śmierci, mimo choroby i usilnych próśb rodziny i przyjaciół, by wrócić do Polski.

Dziękujemy Ci Chryste za Kościół, który ustanowiłeś dla naszego zbawienia. Przepraszamy Cię za wszelkie zniewagi, jakich doznajesz od współczesnego świata, który atakuje i prześladuje Twój Kościół. Spraw, abyśmy byli żywymi członkami Twego Mistycznego Ciała; abyśmy świadomie i z wdzięcznością korzystali z sakramentów i posługi tych, którzy do nas przychodzą w Twoim imieniu. Uświęcaj rodziny, aby silne wiarą stanowiły solidne podstawy wspólnoty Kościoła.

Za wstawiennictwem Twego Sługi ochraniaj Kościół i kapłanów od ataków nieprzyjaciół. Okaż swą łaskę szczególnie tam, gdzie Kościół jest w ukryciu, a wierni są prześladowani. Wysłuchaj także naszej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie...

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


IV dzień
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.” (Łk 17,10)

Z dala od stron rodzinnych nie jestem bynajmniej przygnębiony i wcale nie uważam się za jakąś ofiarę losu. Wręcz przeciwnie, dziękuję Bogu za wszystko. Sądzę, że przez cały ten długoletni okres życia zawsze byłem i dotąd jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. (Listy, s. 52)

Boże, tylko w Tobie człowiek odkrywa swą wielkość i godność. Dla Ks. Władysława Ty byłeś jedynym źródłem radości i pogody ducha, bo zawsze stawał wobec Ciebie w prawdzie i miał pełną świadomość, że jest narzędziem w Twoich rękach.

Razem z Twoim Sługą dzięki Ci składamy za jego tak wspaniałe życie. Za tyle rzeczy wielkich i pozornie mało znaczących, a przecież jakże cudownych dzieł, których dokonał nie wywyższając się ponad innych i nie zrażając tym, czego nie mógł dokonać.

Dziękujemy Ci, że wciąż tak wiele łaski otrzymujemy od Ciebie i że nasze życie jest Twoją chwałą. Boże, Ty jesteś Prawdą i Miłością: pomóż nam widzieć siebie i bliźnich tak, jak Ty sam nas widzisz, bez względu na to, co mówią i myślą inni ludzie. Nie pozwól nam upaść pod ciężarem niepowodzeń czy słabości. Pomóż radować się każdym dobrem, które czynisz w nas i przez nas, abyśmy Ciebie jedynego chwalili we wszystkich dziełach.

Wobec Ciebie i bliźnich pragniemy być zawsze na właściwym miejscu, dlatego zjednocz nas jeszcze bardziej ze sobą i wysłuchaj modlitwy, którą zanosimy do Ciebie za przyczyną Twego Sługi...

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


V dzień
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom.” (Mt 24,13-14)

Zdaje się, że nie dałem się nigdy zatruć nienawiścią i że miłość nieprzyjaciół nie była samą tylko piękną teorią w mym życiu. (Wybór wspomnień, s. 72)

Boże, Ty przebaczając, ukazujesz jak bardzo pragniesz zbawić ludzi. Ks. Bukowiński był wierny swemu powołaniu, wierny misji zbawienia człowieka. Kiedy był w więzieniach, w łagrach, prześladowany - wielokrotnie przebaczał. Kiedy duszpasterzował potajemnie - zawsze chodziło mu o zbawienie tych, do których go posłałeś.

Dziękujemy Ci za jego wierność i wytrwanie. Dziękujemy, że w nim dałeś nam wzór miłości wiernej, niezłomnej, zawsze otwartej na człowieka. Dziękujemy, że przez Twojego Sługę przypominasz, że trzeba przebaczać, aby i nam przebaczono i ukazujesz, że najważniejsze jest zbawienie człowieka.

Dziękujemy za to, że ciągle nam przebaczasz i uczysz nas tej postawy wobec naszych bliźnich. Niełatwo być wiernym Tobie Boże: Twojej miłości, Twym przykazaniom. Niełatwo przebaczać, zwłaszcza naszym wrogom, dlatego przez wstawiennictwo Twego Sługi prosimy daj nam łaskę wytrwania w miłości i wysłuchaj prośby, którą zanosimy do Ciebie...

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


VI dzień
Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. (Mt 10,16)

Ja mam 2 hasła w mym życiu i pracy. Jedno to jest hasło Jana Bosco: „Lepsze jest najnie­bez­pieczniejszym wrogiem dobrego”. Dru­gie me hasło brzmi: „Co mogę zdziałać dziś, tego nie odkładam na jutro”. Oba te hasła – ściśle zresztą ze sobą związane – do­sko­nale zdają swój egzamin życiowy w mojej obecnej sytuacji. To, co lepsze i najlepsze, jest tu najczęściej nie do osiągnięcia. (Listy, s. 114)

Boże, Ty posłałeś swego Sługę, aby niósł wiarę, pociechę i Twoje miłosierdzie tam, gdzie było to szczególnie trudne, a po ludzku wręcz niemożliwe. On ciągle wpatrywał się w Ciebie i wsłuchiwał się w Twój głos. Dzięki temu właściwie odczytywał Twoją wolę, oceniał sytuacje i rozpoznawał możliwości.

Dzięki Ci Boże, że prowadziłeś go prostą drogą w tak zawiłym świecie i za to, że ukazywałeś mu jak odważnie skutecznie ewangelizować, mimo zakazów i prześladowań. Dziękujemy Ci za jego roztropność, dzięki której jego duszpasterska posługa przynosiła tak wiele owoców.

Bądź uwielbiony Boże i w naszym życiu, w którym Duch Święty nieustannie wskazuje nam jak odkrywać Bożą wolę, jak żyć Ewangelią i głosić Twoje Słowo bliźnim.

Za przyczyną Sługi Bożego obdarz nas cierpliwością i roztropnością w podejmowaniu decyzji, a także wysłuchaj naszej prośby...

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


VII dzień
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. (Łk 10,21)

Otóż któregoś dnia czerwcowego przejeżdżałem z jednej wioski do drugiej. Droga była daleka, około 30 km. Jechałem kiepską furką zaprzężoną w parę niepozornych koników. Ubrany byłem całkiem niereprezentacyjnie. Dość porządną walizkę miałem ukrytą pod słomą, żeby nie zwracała niczyjej uwagi. Cóż, kiedy droga była przeważnie polna, kiepska furka mocno trzęsła i raz po raz walizka wyskakiwała spod słomy, tak, iż trzeba było kilka razy w drodze przystanąć, aby ją znowu ukryć. Był przepiękny dzień czerwcowy w pełnym blasku popołudniowego słońca. Ani chmurki na niebie. Na prawo od nas obszerna, urodzajna równina, na lewo majestatyczne pasmo gór o szczytach pokrytych śniegiem. I wówczas poczułem się bardzo szczęśliwy i wdzięczny Opatrzności za to, że mnie tam przyprowadziła do tych tak biednych i opuszczonych, a przecież tak bardzo wierzących i miłujących braci i sióstr w Chrystusie. Tego szczęścia doznanego na owej trzęsącej się furce nie zamieniłbym na największe zaszczyty i przyjemności. Nieraz później, zwłaszcza w ciężkich chwilach, jakich mi nie brakowało, przypominałem sobie to olśniewające przeżycie. (Wybór wspomnień, s. 125-126)

Boże, Twój Sługa promieniował spokojem, pogodą ducha, obdarzał otoczenie radosnym uśmiechem. Nie złamały go dramatyczne losy, prześladowania, szykany, więzienia, ani łagry, bo jego serce było blisko Ciebie. Dostrzegał cuda, jakie czynisz w jego życiu, a radość serca jak hymn uwielbienia emanowała na innych.

Dziękujemy Ci Boże za jego piękne życie: za pociechę, którą niósł nieszczęśliwym i za to, że jego pewność wiary podtrzymywała w chwilach najtrudniejszych. Dziękujemy Ci, że Ty sam jesteś naszą radością, że obdarzasz nas pokojem serca i ukazujesz, co jest w życiu najważniejsze. Za przykładem Twego Sługi ucz nas dostrzegać cuda, jakie czynisz w naszym życiu, a w chwilach cierpienia, zwątpienia i niepewności ogarniaj nas swoją miłością, aby serce radowało się szczęściem wiecznym, nieprzemijającym.

Obdarzaj nas radością promieniującą na bliźnich i wysłuchaj naszej prośby, którą przedstawiamy Ci za wstawiennictwem Ks. Władysława...

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


VIII dzień
To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak, jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15, 12-13)

Miłość i ofiara łączą się z cierpieniem najczęściej po obu stronach. Prawem przyjaźni jest wspólnie przeżywać troski i radości, i to troski jeszcze głębiej niż radości. Tak jest obustronnie w stosunku do Was i do dzieci. Choć wiem, że korespondencja ze mną najprawdopodobniej przysparzać Wam będzie smutku i niepokoju, będę ją póki się tylko da, kontynuował. (Listy, s. 317-318)

Boże, Ty na drodze Ks. Władysława postawiłeś ludzi bliskich, życzliwych, miłujących. Z nimi dzielił radości, troski i kłopoty. Zawsze mógł liczyć na ich pamięć i pomoc. Tej przyjaźni był wierny mimo upływu czasu i wielkich odległości.

Dziękujemy Ci Boże za Sługę Twego i za jego cenne listy, które są świadectwem, jak silne stają się więzy przyjaźni zakorzenionej w Bogu. Dziękujemy Ci Boże, że Ty sam jesteś naszym najlepszym Przyjacielem i że nam również posyłasz ludzi przyjaznych, gotowych do pomocy i poświęcenia.

Za przyczyną Twego Sługi prosimy Cię, obdarz nas łaską szczerej i wiernej przyjaźni i wysłuchaj naszej gorącej modlitwy…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


IX dzień
Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia (Łk 19, 41-44)

To, co ja wyniosłem z Krakowa zawsze mi pomagało i pomaga tam – na jakże dalekim od Krakowa Wschodzie. Tam, gdzie długie lata spędzałem za kratami więzień i za drutami kolczastymi obozów pracy przymusowej. Wszędzie tam to, co wyniosłem z Krakowa pomagało zachować godność osobistą i kapłańską. Pomagało szanować własne poglądy, ale też i cudze poglądy, jeśli one w ogóle były. Zdaje się, że nie dałem się nigdy zatruć nienawiścią i że miłość nieprzyjaciół nie była samą tylko piękną teorią w mym życiu na wschodzie. (Wybór wspomnień, s. 70)

Boże, Ty wlałeś w serce Ks. Władysława szczere umiłowanie Ojczyzny. Chociaż dla Ewangelii opuścił Polskę, to jego serce zawsze biło polskim rytmem. Zawsze był wierny ideałom, które od dzieciństwa łączyły wiarę z narodem szlachetnym, a jakże udręczonym.

Dzięki Ci Boże za jego patriotyzm, którym rozpalał umysły łuckiej młodzieży, krzepił serca polskich wygnańców i więźniów w łagrach, gdzie napisał dla nich „Historię Polski”.

Dzięki Ci Boże za naszą Ojczyznę uświęconą krwią męczenników i bohaterów. Dzięki Ci za szlachetne serca rodaków, co cichą pracą, ofiarą i poświęceniem tworzą nasz doczesny byt. Ratuj nasz kraj od nieszczęść, zdrady, zaćmienia umysłów, niszczenia sumień, a nade wszystko od utraty wiary.

Za Przyczyną Sługi Bożego spraw, abyśmy pracą i modlitwą wspierali nasz kraj, w którym przez wieki wszystko rozpoczynało się od znaku krzyża. Wlej w nasze serca twórczą miłość i szacunek ku temu, co ojczyste i święte. Wysłuchaj również modlitwy, z którą dzisiaj stajemy przed Tobą…

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Boże Ojcze, który zleciłeś… (modlitwa za przyczyną Sługi Bożego)


Немає коментарів:

Дописати коментар

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці