Парафія Пресвятої Діви Маріі Неустанної Допомоги, Бровари

Парафия Божьей Матери Ченстоховской. Мариуполь.

понеділок, 28 листопада 2011 р.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Jutrznia
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,
Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.
W.: Amen.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
Pryma
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Tercja
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

K.: Ja mieszkam na wysokościach,
W.: I tron mój w słupie obłoku.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Seksta
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

K.: Jak lilia między cierniem,
W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Nona
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Nieszpory
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Kompleta
Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Ofiarowanie Godzinek
Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo!
W.: Amen.
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.

пʼятниця, 25 листопада 2011 р.

День Молоді в Ружині пройшов успішно

День Молоді в Ружині пройшов успішно


D.M._Rurzyn19-20 листопада в Ружині в парафії Пресвятого Тіла і Крові Ісуса Христа відбувся День Молоді на тему: «Молитва на розарію» на котрий прибула молодь з навколишніх парафій та семінаристи з Вореля.

Читаючи вираз День Молоді, особисто для мене одразу приходять асоціації про Житомир, де щороку проходить Дієцезіальний День Молоді, на котрий з’їжджається понад тисячу молодих людей, десятки священиків, монахинь, або ж Світовий День Молоді, на котрий навіть Папа Римський прибуває. Коли настоятель Ружинської парафії Пресвятого Тіла і Крові Ісуса Христа о. Лаврентій Ян Жезіцький OSPPE запросив семінаристів на цей День Молоді, я одразу представив собі з’їзд молоді великого масштабу. Ми з радістю прийняли запрошення і в суботу зранку 8 семінаристів разом з ректором семінарії о. Віталієм Безшкурим поїхали до Ружина. Я ніколи не був в цьому місті, але так собі подумав, якщо ж там відбувається День Молоді, значить місто має бути не маленьке, великий костел, велика парафія. Але перетнувши знак населеного пункту і трохи проїхавши, я зрозумів, що мої уяви були перебільшеними. Нас вітало маленьке містечко, як я вже дізнався потім з 10-ма тисячами мешканців. Не знаючи де в місті знаходиться костел, ми їхали просто по головній дорозі у напрямку центра міста, нідіючись що побачимо костел з далека. І саме так і сталось. В самому центрі міста стоїть гарний костел, збудований у формі хреста, звичайно не такий великий, яким я його собі уявляв, але дуже гарний як ззовні так і всередині. Костел за 4 роки буде святкувати 200-річчя, за часів радянської влади - був зруйнований, але в 2000-08 роках - на кошти родини Жебрівських костел відреставрований, і зараз виглядає таким охайним, доглянутим, неначе збудований нещодавно. Зайшовши до храму мене здивувала його несамовита краса. На задньому плані, за вівтарем, розміщений великий образ Останньої вечері Ісуса з Апостолами, в правій наві дуже гарно оздоблений образ Матері Божої Ченстоховської, а в лівій образ святого Йосифа.

Так як всі чекали на семінаристів, ми швидко зареєструвались, і після реєстрації відбулося урочисте відкриття Дня Молоді і слово від отця-настоятеля. З’їхалося близько 60 чоловік з таких місцевостей як смт. Чернівці, смт. Зарудниці, Вінниця, Дунаєвці, Ружин та семінаристи з Ворзеля. Літургійний спів та музичний супровід на протязі 2-днів вела група «Jc5» з Дунаєвецької Парафії Святого Михаїла. А ведучим Дня Молоді був о. Сергій Якубовський MIC, маріянін з Чернівців, котрий одразу після представлення груп розпочав свою І конференцію. Мені, а думаю і всім присутнім, дуже сподобалися конференції о. Сергія, котрі були не нудними, а змістовними та лаконічними, а головне із дотепними жартами та цікавими історіями з глибоким змістом.

Напротязі суботнього дня ми молились розарій до Пресвятої Діви Марії, розважаючи над тайнами скорботними. Розважання підготували семінаристи, котрі були представлені у формі міні-конференцій. О 15.00 при виставлених Пресвятих Дарах помолились Коронку до Божого Милосердя, котру провадила с. Роза, каносіянка з Вінниці, а потім прослухали ІІ конференцію о. Сергія. На проведення обряду покаяння був запрошений о. Євген Томчаковський з Ладижина, котрий проголосив цікаву конференцію про сповідь. Потім відбулась Свята Євхаристія, котру звершили ректор семінарії о. Віталій Безшкурий, о. Лаврентій Ян Жезіцький OSPPE, о. Сергій Якубовський MIC та о. Олександр Кушлак OSPPE. В проповіді о. Віталій наголосив, щоб кожен з нас відкрив своє серце на Боже Слово та слідував за Христом у кожній хвилині свого життя. День закінчився веселим вечором, на котрому виступала Група «Jc5» з Дунаєвецької Парафії Святого Михаїла під пісні котрої молодь охоче натанцювалась.

В неділю 20 жовтня в Урочистість Христа Царя Всесвіту зранку була Адорація Пресвятих Дарів, а потім Свята Меса, котру очолив о. Сергій Якубовський MIC. День Молоді завершився молитвою прославлення після котрої кожен поїхав до своїх домівок зміцнений Божим Словом та духом молитви.

Хоча учасників Дня Молоді було мало, але я вірю що плоди будуть великі. Дякую організаторам та отцю настоятелю за запрошення, адже не важлива кількість, а якість!

Семінарист Віталій Квапіш


вівторок, 22 листопада 2011 р.

ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ ДЕЛЕГАТУРИ OSPPE НА УКРАЇНІ

ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ ДЕЛЕГАТУРИ OSPPE НА УКРАЇНІ

1. laurentius333@gmail.com – o. Laurenty Jan Żezicki.
2. paulinimariupol@rambler.ru – Mariupol.
3. leonard27@rambler.ru – o. Leonard Aduszkiewicz.
4. alojzy.k.camenecium@gmail.com – o. Alojzy Kosobucki.
5. o.grzegorzciesielski@wp.pl – o. Grzegorz Ciesielski.
6. saniokosppe@gmail.com – o. Oleksandr Kuszlak.
7. mmykhaylo7@gmail.com – o. Justyn Miszczenko.
8. ars365@gmail.com - o. Arseniusz Jurak.
9. tomaszosppe@gmail.com – o. Paweł Tomaszewski.
10. f-m@tlen.pl – o. Franciszek Meus.

дні зосередження для дівчат

2 - 4 грудня у Стрию в монастирі Сестер Святого Йосипа відбуватимуться дні зосередження для дівчат старшого шкільного, студентського віку та працюючої молоді.

Мета проведення таких днів – краще пізнати Господа – Джерело щастя та любові, а також наблизитися до Нього і вчитися черпати звідти цілющу воду.

Програмою передбачено:

Духовна пожива - щоденна Євхаристія, молитва Літургією Годин (Псалми переплетені читаннями зі Святого Письма, а також текстами Вчителів Церкви), розважання Святого Письма, праця в групах на визначену тему, молитва співом.

Веде день зосередження о. Миколай домініканець.

Їжа для тіла – можливо вистарчить у сестер для ближнього якогось сухаря? Той, хто запрошує, той і пригощає.

Психічно-моральний десерт – вчитимемося творити спільноту Божих дітей, вносячи в неї дані нам Богом таланти. Закачуємо свої рукави до праці.

Початок в п’ятницю в 17.00 год., завершення у неділю обідом. До зустрічі...

Сестри Святого Йосипа

пʼятниця, 18 листопада 2011 р.

Осінні канікули з БогомЗ 25 по 29 жовтня в смт. Чернівцях Вінницької обл. при парафії св. Миколая були організовані канікули для дітей віком дo 14 років. Організаторами цього відпочинку були о. Лаврентій з парафії Божого Тіла і Крові, що в смт. Ружині Житомирської обл., сестра-уршулянка Валентина, о. Анатолій, о. Альберт, о. Сергій з Чернівців. 40 дітей з різних місцевостей України мали можливість поспілкуватися з однолітками, священиками, поглибити знання про Бога,навчитися молитися на Розарію, брати участь в щоденній Службі Божій.

Програма була насичена цікавими фільмами про об’явлення Б.М. в Фатімі та Межегор΄ї. Метою перегляду було показати, чому саме до дітей звертається Богородиця у своїх проханнях. В цікавій формі вікторин та диспутів маленькі віряни отримували знання з історії життя Спасителя, вивчали частини і таємниці молитви Розарію.

Також був влаштований зв’язок по Скайпу з отцем-екзорцистом Яном Білецьким. Діти запитували про небезпеку демонічних символів та дію злого духа. О. Ян застерігав малих бути пильними у виборі іграшок, талісманів, у підписанні актів співпраці з дияволом.

Окремі слова подяки хочемо висловити колективу вчителів лозівської школи на чолі з директором Леонідою Іванівною Барановською.

Діти зустрілися із народними колективами «Джерело» та «Вербиченька». В концерті брали участь як діти, так і дорослі, звучали народні і духовні пісні переглядалися відео записи дійств обласного масштабу: «Гаївки», свято «Івана Купала».

Кожен день відпочинку приносив щось цікаве і неповторне . Надовго запам’ятають дітлахи виїзд до Сокілецького лісу, де кожна з п΄яти груп змагалися за зібрані на деревах таємнички Розарію. Пізніше згортувалися біля багаття і готували собі обід під відкритим небом. Лунали пісні, яких навчали дівчата аніматори Віка зі Срижівки та Віка з Калинівки . Вони ж виявилися знавцями різноманітних рухливих ігор та танців.

Ми, батьки дітей, висловлюємо велику подяку о. Лаврентію, сестрам уршулянкам, отцям-маріянам: о. Антонію, о. Альберту, о. Сергію, с. Валентині та іншим людям доброї волі, що прийняли діток на ночівлю і створили прекрасні умови для навчання і відпочинку.

Нехай милосердний Господь щедро винагородить їх за доброту сердець, жертовність, щирі слова і доброзичливість у служінні Богу та людям.

Нехай любов Отця Вас зігріває ,

А Матір Божа всюди береже,

Провадить Вас, в опіці Бог тримає,

На всіх дорогах благодать дає!

Батьки дітей з смт Ружин та смт Чернівців.

пʼятниця, 11 листопада 2011 р.

Реколекції для священиків Київсько-Житомирської Дієцезії

Реколекції для священиків Київсько-Житомирської Дієцезії

ingresВ понеділок, 7 листопада, о 18.00 год., в осередку Карітас-Спес Зарічани, біля Житомира, розпочалися річні духовні вправи для священиків Київсько-Житомирської Дієцезії, які провадить отець Кшиштоф Малаховський зі Згромадження Місіонерів Євхаристії.


На реколекціях, окрім 30-ти дієцезіальних священиків, присутні також: Ординарій Київсько-Житомирськї Дієцезії Архієпископ Петро Мальчук та Єпископ-помічник Станіслав Широкорадюк.
Отець Кшиштоф під час реколекцій говорить про тотожність священика, про всі головні і суттєві речі, які потрібно постійно пригадувати. Згідно слів о. Йосипа Ліпецького, який раніше познайомився з о. Кшиштофом, і запросив його минулого року проводити реколекції в кафедральній парафії св. Софії «це священик, який постійно живе в присутності Бога. Він впровадив в кафедральній парафії в кожен четвер постійну євхаристійну адорацію від 6 години ранку до 23 год. вечора, на якій постійно присутні 10-15 осіб впродовж дня».
Отець Кшиштоф довгі роки працював місіонером за кордоном, а останнім часом працює в центрі для інвалідів в Надлів’ї, біля Варшави, який заснував під назвою:  «Діти – дітям», тобто здорові особи, які допомагають хворим дітям. Під час реколекцій також важливим елементом є інтронізація Божого Слова і наголошення на відчутті присутності Бога в своєму Слові і в Євхаристії.
Реколекції завершаться 11 листопада традиційною зустріччю священиків Київсько-Житомирської Дієцезії з Архієпископом Ординарієм.
о. Павло Вишковський ОМІ
Католицький Медіа-Центр

пʼятниця, 4 листопада 2011 р.

День Молодi в Ружині

День Молодi в Ружині 

19-20 листопада 2011 p. (субота - неділя) 

Тема «Молитва на Pозарiю» 


План дня

субота


10:00               Реєстрацiя i привiтання парафiяльних груп 
10:30               I Конференцiя - О. Сергій Якубовський MIC, маріянін з Чернівців
11:30               1 Таємниця Pозарiю «Молитва Ісуса в Гетсеманському Саду» - проводять Семінаристи з Ворзеля
11:50               Праця в групах  (роздуми над Бiблiйними текстами) 
12:45               2 Таємниця Pозарiю «Бичування Ісуса» - проводять Семінаристи з Ворзеля
13:15               Приготування до обiду (накривання столу) 
13:30               Обiд 
14:30               Адорацiя – Виставлення Пресвятих Дарiв 
15:00               Коронка до Божого Милосердя - проводить С. Роза, каносіянка з Вінниці
15:30               II Конференцiя - О. Сергій Якубовський MIC, маріянін з Чернівців
16:30               3 Таємниця Pозарiю «Ісусові накладають терновий вінець» - проводять Семінаристи з Ворзеля
16:50               Обряд покаяння та сповiдь - О. Євген Томчаковський з Ладижина
18:00               4 Таємниця Pозарiю «Ісус несе хрест на Голгофу» - проводять Семінаристи з Ворзеля
18:30              Свята Служба Божа - очолює О. Віталій Безшкурий, Ректор Вищої Духовної Семінарії у Ворзелі
19: 30              5 Таємниця Pозарiю «Ісус вмирає на хресті» - проводять Семінаристи з Ворзеля
19:50               Концерт і веселий вечір


неділя


7:30                сніданок
8:30                Адорацiя – Виставлення Пресвятих Дарiв
9:00                Свята Меса - очолює - О. Сергій Якубовський MIC, маріянін з Чернівців
10:00              конференція
11:00              Молитва прославлення
12:00              обід


Запрошуємо до участі. 
За конкретною інформацією просимо звертатись:
О. Олег – моб.:097 908 70 42 
О. Лаврентiй – моб.:096 8096 441 
                          моб.:098 8178 628
                                   093-4571341
О. Олександер – моб.:063 631 3309 
                             моб.:098 3895 481 
Ірина Прилуцька – 097-8027273
Пеньківська Оксана Петрівна – 096-8244511
Олена Пеньківська - 096-3448722


Ведучий дня молоді - О. Сергій Якубовський MIC, маріянін з Чернівців
Літургійний спів та музичний супровід буде вести 

Група Jc5 з Дунаєвецької Парафії Святого Михаїла.
 її учасники:
Пацесор Вова
Шклярук Ігор
Пекарський Артьом
Янковський Андрій
Францішкова Юля
Францішкова Янаhttp://kostel-rozyn1.blogspot.com/


УВАГА! розпорядок годин у плані Дня Молоді може змінюватись в залежності від потреб організаційних. З цього приводу приносимо свої вибачення і дякуємо за зрозуміння.

Просимо зараня повідомити за поданими телефонами про свій приїзд (бажано до 16 листопада включно)

ОГОЛОШЕННЯ ПАРАФІЯЛЬНІ ХXXII Неділя Звичайна – 6 листопада 2011 Р. Б.
ОГОЛОШЕННЯ ПАРАФІЯЛЬНІ

ХXXII Неділя Звичайна – 6 листопада 2011 Р. Б.

     Нашу подяку виражаємо Богу за Його щедрі благодаті, якими нас обдаровує, за цей сьогоднішній день, здоровя і радість,за нашу спільну Євхаристійну молитву. 
     Дякую Вам, Кохані Парафіяни, молитву, за Ваше добро, допомогу, тепле слово, підтримку, посмішку, зрозуміння і Ваші пожертвування.
           
Святкові спомини на наступний тиждень:
- 9 листопада (середа) – свято річниці освячення Базиліки Латеранської.
- 10 листопада (четвер) – спомин Святого Леона Великого, Папи Римського і Доктора Церкви. Просимо в цей день молитись за Єпископа Леона Дубравського в його день Ангела.
- 11 листопада (п’ятниця) – спомин Святого Мартина Турського. Також молимось за Польщу в день її незалежності.

7 листопада (понеділок) – Сакраментальна послуга у хворих.   

Кожної першої суботи місяця Служба Божа буде відправлятись в Кордонівці о 11:00 годині.

Кожної другої суботи місяця Служба Божа буде відправлятись у Вишневому о 11:00 годині.

8-9-10 листопада будуть проводитись Реколекції для священиків нашої Дієцезії Києво-Житомирської. Просимо Вас про молитву в ці дні. А 11 листопада зібрання священиків з Єпископом – моліться про дари Духа святого для усіх нас.

Кожнії суботи молитва Pозарію о 17:30

Усіх, хто бажає приготуватися до Першого Причастя, просимо повідомити настоятеля парафії.

19-20 листопада День Молоді в Ружині. Просимо прийняти гостей на ночівку і допомогти приготувати їжу в монастирі, а також розголошуйте про цю подію між Вашими знайомими. Також в ці дні будемо гостити Ректора Семінарії та Клериків з Ворзеля.
-         Є можливість придбати релігійні речі в магазинчику при вході до храму.
-         Просимо парафіян записатися до обов’язків при парафії, та принести анкети.
-         Необхідно донести анкети до захристії або Прилуцькій Ірині (097-8027273).
-         При вході до костелу в бочці є освячена вода, яку можна брати до дому.
-         На столику біля на вході можна записувати спільні інтенції, індивідуальні інтенції подавати до захристії. І також можемо записувати на молитву імена померлих, за яких молимось в листопаді і також в книгу Некрологу.


Новини. Парафія Божого Тіла і Крові: День Молодi в Ружині

Новини. Парафія Божого Тіла і Крові: День Молодi в Ружині: День Молодi в Ружині 19-20 листопада 2011 p. (субота - неділя) Тема « Молитва на Pозарiю » План дня субота 10:00 Ре...

четвер, 3 листопада 2011 р.

Молебень за померлих на Зарудинецькому кладовищі

2 листопада відбувся Молебень за померлих на Зарудинецькому кладовищі. Службу Божу проводили О. Лаврентій та О. Олександр.

2 листопада відправлялась Свята Служба Божа на кладовищі в Зарудинцях

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці