Парафія Пресвятої Діви Маріі Неустанної Допомоги, Бровари

Парафия Божьей Матери Ченстоховской. Мариуполь.

вівторок, 17 грудня 2013 р.

Katechezy o Mszy św.


29.08.2011, 14:17, Tomasz Grabowski OP
Katecheza 21
Słowa, które są tematem ostatniej katechezy, celowo zostały przytoczone po łacinie. Od samego początku sprawiały one wiele trudności tłumaczom.
29.08.2011, 11:01, Tomasz Grabowski OP
Katecheza 20
Eucharystia w swoim rycie podsuwa interpretację Najświętszej Komunii. W obrzędzie Znaku pokoju zawarta jest prawda o tym, jak sama Msza św. przedstawia Komunię św.
18.08.2011, 15:52, Grzegorz Przechowski OP
Katecheza 19
Obrzęd Pokoju (umiejscowiony tuż przed Komunią Świętą), podobnie jak Modlitwa Pańska, jest ściśle związany z modlitwą eucharystyczną. Obrzęd otwiera modlitwa, w której zwracamy się wprost do Chrystusa — tak jak i kapłan zwraca się do Ojca, mówiąc „Obdarz swój Kościół Pokojem i jednością…”.
9.08.2011, 14:39, Tomasz Grabowski OP
Katecheza
Dzisiejszy komentarz to interpretacja Modlitwy Pańskiej oraz embolizmu wypowiadanego po niej przez kapłana, dokonana w kontekście Eucharystii. Kapłan, zdanie po zdaniu, komentuje sens słów modlitwy danej nam przez Chrystusa, byśmy przyłączali się do ofiary, jaką składa On przed Bogiem.
9.08.2011, 14:08, Tomasz Grabowski OP
Katecheza 17
Kanon Rzymski jest wzorcem wiary: Kościół przez Kanon uczy się wiary i dzięki niemu ją zachowuje. Jako Kościół – sięgając po słowa Kanonu - składamy ofiarę w jedności z naszymi poprzednikami, którzy przechowali depozyt wiary – z biskupem miejsca i Biskupem Rzymu.
8.08.2011, 16:18, Grzegorz Przechowski OP
Katecheza
Eucharystia, którą ustanowił Jezus, jest wartością niezwykłą — niezależną od naszego odczuwania obecności prawdziwej, rzeczywistej i substancjalnej naszego Pana.
4.08.2011, 12:13, Tomasz Grabowski OP
Katecheza
Dzisiejsza katecheza poświęcona będzie działaniu Ducha Świętego w Eucharystii i pojęciu anamnezy. Eucharystia to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, podczas niej mamy przystęp do tajemnicy Kalwarii.
1.08.2011, 14:43, Grzegorz Przechowski OP
Katecheza 14
Prefacja, śpiew dziękczynienia, uroczyście wykonywany przez celebransa, czasem traktowana jest przez nas po macoszemu. Jednak właśnie to wezwanie do wzniesienia serc ku Panu ma kluczowe znaczenie dla prawdziwie eucharystycznego uczestnictwa.
28.07.2011, 15:56, Tomasz Grabowski OP
Katecheza
Modlitwa ta jest progiem, za którym rozpoczyna się ofiara wierzącego Kościoła. Jej znaczenie nie wyczerpuje się jednak w kilku widzialnych znakach, ale jest ona ofiarą samego Jezusa Chrystusa.
25.07.2011, 13:53, Tomasz Grabowski OP
Katecheza 14
Ofiarowanie jest dosyć paradoksalnym momentem liturgii. Nie możemy przecież ofiarować Bogu niczego, czego wcześniej od Niego nie otrzymaliśmy. W ofiarowaniu wyraża się i urzeczywistnia oddanie Stwórcy na własność darów, które przynosimy – przede wszystkim chleba i wina.
21.07.2011, 13:40, Grzegorz Przechowski OP
Katecheza 11
Modlitwa wiernych nie jest ona czymś indywidualnym i nastawionym na potrzeby jednostki, ale jest modlitwą „powszechną”.
18.07.2011, 9:47, Grzegorz Przechowski OP
Katecheza
Tematem kazania jest Credo, czyli wyznanie wiary, następujące po homilii, a więc mające stanowić naszą odpowiedź na Słowo Boże. Zasadniczo jego tekst został ustalony podczas dwóch soborów – nicejskiego oraz konstantynopolitańskiego i jest określany mianem Symbolu wiary.
23.06.2011, 14:43, Tomasz Grabowski OP
Katecheza 9
Liturgia to wspólne świętowanie. Jezus, w ofierze składanej Ojcu, dołącza do siebie cały Kościół – nas, nasze usta, ciało, gesty. Wykorzystuje też kapłana jako narzędzie.
20.06.2011, 10:42, Tomasz Grabowski OP
Katecheza 8
Przedmiotem rozważań kolejnej katechezy jest tzw. kolekta - modlitwa, rozpoczynająca się wezwaniem kapłana „Módlmy się”, po którym ma miejsce chwila ciszy, a następnie zwrot do Boga Ojca.
16.06.2011, 12:18, Grzegorz Przechowski OP
Katecheza 7
Hymn „Chwała na wysokości Bogu...” śpiewany podczas każdego niemal święta, uroczystości i niedzieli umożliwia wyrażenie wdzięczności i radości wzbierającej w nas, gdy uświadomimy sobie, jak dużo Bóg nam wybacza i jak wielki dar otrzymujemy od Niego.
13.06.2011, 11:57, Tomasz Grabowski OP
Katecheza 6
Przedmiotem rozważań kolejnego kazania jest wezwanie „Kyrie eleison”, jego geneza oraz znaczenie. Odwołując się do 10. rozdziału Listu do Rzymian św. Pawła, celebrans tłumaczy sens ideowy formuły „Panie, zmiłuj się”.
8.06.2011, 16:00, Tomasz Grabowski OP
Katecheza
Tematem tej katechezy jest spowiedź powszechna, czyli publiczne wyznanie, że jesteśmy grzeszni. Poprzez wspólne wygłoszenie tej formuły wierni uświadamiają sobie swoje położenie – grzeszni, słabi i niegodni zbawienia, mogą je otrzymać jedynie z łaski.
6.06.2011, 15:07, Grzegorz Przechowski OP
Katecheza 4
Przedmiotem rozważań czwartej katechezy są dwa znaki czynione wspólnie na początku Mszy św. W pierwszej części kazania przyglądamy się znakowi krzyża określonemu mianem znaku „naszego zbawienia”.
2.06.2011, 15:04, Grzegorz Przechowski OP
Procesja wejścia
Katecheza 3. tłumaczy sens procesji, jako odbicie Chrystusa pielgrzymującego przez wieki i w Kościele. Celebrans tłumaczy rolę poszczególnych elementów procesji (krzyż, światło, celebransi i ministranci, księga Ewangelii, kadzidło) w czasie uroczystych liturgii oraz Mszy św. odprawianych w dni powszednie.
30.05.2011, 10:54, Tomasz Grabowski OP
Zgromadzenie liturgiczne
Tematem katechezy 2. jest idea zgromadzenia liturgicznego. Nasze wyobrażenie na jego temat często bywa błędne, dlatego zasadne wydaje się przypomnienie sensu uczestnictwa w Mszy świętej.
24.05.2011, 14:52, Tomasz Grabowski OP
katedra w Salamance, portal
Najbliższe miesiące w serwisie przyniosą cykl katechez liturgicznych (w formie audio), którego archiwum będziemy odsłaniać przed Czytelnikami średnio dwa razy w tygodniu.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці