Парафія Пресвятої Діви Маріі Неустанної Допомоги, Бровари

Парафия Божьей Матери Ченстоховской. Мариуполь.

середа, 23 жовтня 2013 р.

Z Listu św. Augustyna, biskupa, do Proby


(List 130, 12, 22 - 13, 24) 

Nie znajdziesz niczego,
co nie byłoby zawarte w Modlitwie Pańskiej

Ten, co mówi: "Okaż się wielkim wobec wszystkich narodów, jak wielkim okazałeś się wobec nas", oraz: "Prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni", cóż innego powiada jeśli nie: "Święć się Imię Twoje"? 
Kto mówi: "O Boże mocy, odnów nas i okaż Twoje oblicze, a będziemy zbawieni", cóż innego mówi jak: "Przyjdź królestwo Twoje"? 
Kto mówi: "Prowadź me ścieżki według Twego słowa, niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość", cóż innego mówi jeśli nie: "Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi"? 
Kto mówi: "Nie dawaj mi bogactwa ani nędzy", cóż innego mówi niż: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"? 
Kto mówi: "Pamiętaj, Panie, na Dawida i cały trud jego", albo: "Panie, jeśli to uczyniłem, jeśli nieprawość jest na moich rękach, jeśli uczyniłem zło moim prześladowcom", cóż innego mówi jak: "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom"? 
Kto mówi: "Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, Boże, i broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają", cóż innego mówi jak: "Wybaw nas od złego"? 
Tak więc jeślibyś zechciał zbadać wszystkie modlitwy znajdujące się w Piśmie świętym, sądzę, że nie znalazłbyś niczego, co nie mieściłoby się i nie było podane w Modlitwie Pańskiej. Toteż można w modlitwie posługiwać się różnymi słowami, prosząc o te same dary, ale nie można prosić o inne. 
Takie modlitwy powinniśmy zanosić do Boga za nas samych, za naszych bliskich, a nawet ponad wszelką wątpliwość, także za nieprzyjaciół, jakkolwiek w sercu modlącego może się pojawić lub przeważać w stosunku do tej czy innej osoby raz jedno, raz drugie uczucie, w zależności od bardziej lub mniej ścisłego związku pokrewieństwa albo przyjaźni. 
Wiesz już zatem - jak sądzę - nie tylko, jak masz się modlić, ale także, o co masz się modlić; nie dlatego, że ja pouczam, ale że poucza Pan, który wszystkich nas zechciał nauczyć. 
Trzeba zabiegać o osiągnięcie szczęśliwego życia i wypraszać je u Pana Boga. Na czym polega szczęście, wielu rozprawiało wiele. Ale po cóż mamy się odwoływać do tylu autorów i tylu poglądów? Krótko i bez cienia błędu mówi nam Pismo święte: "Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem". Aby należeć do tego ludu, aby dostąpić oglądania Boga i żyć z Nim na wieki, trzeba pamiętać, że "celem nakazu jest miłość, która płynie z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej". 
W wyliczeniu tych trzech cnót przez dobre sumienie należy rozumieć nadzieję. A zatem wiara, nadzieja i miłość prowadzą każdego, kto się modli, do Boga, to jest tego, kto wierzy, ma nadzieję, pragnie i w Modlitwie Pańskiej dostrzega, o co powinien się modlić.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці