Парафія Пресвятої Діви Маріі Неустанної Допомоги, Бровари

Парафия Божьей Матери Ченстоховской. Мариуполь.

субота, 19 жовтня 2013 р.

Z Maryją w Roku Wiary


Marek Wójtowicz SJ

Dla wielu z nas owocem kończącego się Roku Wiary jest zapewne większe zaufanie do Pana Boga i przylgnięcie do Niego całym sercem oraz umysłem.


W minionych miesiącach, poddani natchnieniom Ducha Świętego oraz nauczaniu pasterzy Kościoła, odkrywaliśmy, jak na wiele sposobów Pan Bóg działa w historii naszego życia i całego świata. I choć wiele spraw i wydarzeń nas niepokoi, takich jak brak pokoju, niesprawiedliwość społeczna, bezrobocie, brak poszanowania dla życia od poczęcia aż po jego naturalny kres, medialne ataki na Kościół i postępujący proces ateizacji w wielu bogatych krajach świata, to przecież wiemy, że z Bogiem żywym, obecnym i działającym w naszym życiu, pokonamy wszelkie trudności. On już we wszystkim zwyciężył, zbawienie dokonało się na drzewie krzyża a światło zmartwychwstałego Jezusa oświeca także nasze "ciemne noce". To Jezus, nasz Dobry Pasterz, pomaga nam przejść prze życiowe próby z wiarą, która zawsze jest silniejsza od zwątpienia.

Skarby wiary pomaga nam nieustannie odkrywać Maryja, która cierpliwie wskazuje nam drogę do Jezusa - Światłości świata. To Niepokalana uczy nas, jak oczyszczać nasze serca w procesie pokuty i nawrócenia. Ona jest przykładem, jak odpowiadać na Apele Boga, jakie On do nas kieruje także w naszych osobistych zmartwieniach, by czerpać z jego miłosierdzia. Udając się do św. Elżbiety uczy nas jak służyć, byśmy jak Ona mieli serca otwarte na potrzeby bliźnich. Maryja pomaga nam, jak odnajdować Jezusa, gdy Go zgubimy ulegając namiastkom szczęścia, jakie proponuje świat bez Boga. Matka Boża przypomina nam w naszym duchowym życiu o tym, co najważniejsze: o radości płynącej z Ewangelii. Tak jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, także dzisiaj mówi całemu Kościołowi: brak wam "wina radości"; zajmujecie się organizowaniem różnych akcji, przemyśliwaniem planów duszpasterskich, a brakuje wam czasu na modlitwę, by zaczerpnąć Bożej mocy u samego Źródła! Maryja jest przykładem dla nas, jak dzisiaj towarzyszyć Jezusowi w Jego misji zbawienia świata. Jest też wzorem cierpliwości, bo kiedyś - pełna boleści - stała pod krzyżem Jezusa. Podtrzymywana łaską nie pozwoliła, by odebrana Jej została nadzieja. I choć Jej Niepokalane Serce przepełnione było boleścią, to przecież z ufnością oczekiwała na zmartwychwstanie Syna. Dzisiaj jest dla nas najlepszą Matką i Pocieszycielką.

Na nowo, dnia 13 października 2013 r. na placu św. Piotra w obecności orginalnej figury Matki Bożej z Fatimy zostaniemy powierzeni Niepokalanemu Sercu Maryi przez Ojca Świętego Franciszka. Cały świat zostanie Jej oddany, by jeszcze bardziej niż dotąd była dla wszystkich Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Moim duchowym owoce w przeżywanym dotąd Roku Wiary z Matką Kościoła, jest książka "Uczyć się wiary z Maryją". Mam nadzieję, że pomoże ona Czytelnikom, także z portalu DEON.pl, odkryć bogactwo duchowe, jakim obdarza nas Najświętsza Panna.


Wysłuchaj wywiadu z o. Markiem Wójtowiczem SJ
Marek Wójtowicz - Uczyć się wiary z Maryją


W książce Uczyć się wiary z Maryją skupiłem się na tajemnicy Maryi ukazanej w Ewangeliach i Tradycji Kościoła. Starałem się przybliżyć postać Maryi tak, by Jej przygoda z Bogiem przemówiła także do serc współczesnego Czytelnika. Obyśmy umieli naśladować heroiczną wiarę Maryi, gdy podobnie jak Ona, Matka Bolesna pod krzyżem, będziemy doświadczać trudnych chwil w naszym życiu.

Uczyć się wiary z Maryją - zdobądź własny egzemplarzDołączone na końcu rozważań modlitwy do Matki Bożej, napisane przez świętych Jej czcicieli, są zaproszeniem, by podjąć serdeczną rozmowę z Tą, która jest naszą Pośredniczką i Pocieszycielką. W książce przybliżyłem też maryjny rys wybranych świętych, którzy oznaczali się wielkim przywiązaniem do Niepokalanej. Umieszczając fragmenty uroczystego hymnu Akatyst, który przez wieki kształtował duchowość i pobożność maryjną bizantyjskiego Wschodu, chciałem podkreślić rolę Maryi również w dialogu ekumenicznym. W ostatnim rozdziale Czytelnik znajdzie, takie teksty jak: Śluby króla Jana Kazimierza, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego przygotowane przez Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego, Akt Zawierzenia Maryi Jana Pawła II, a także teksty maryjne Benedykta XVI oraz papieża Franciszka.


Czytaj dalej...
Tagi: rok wiarymaryja

Немає коментарів:

Дописати коментар

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці

Парафія Матері Божої з Люрд в с. Зарудинці